HBS - Human Body Scaner

 

        Diagnostika těla pomocí biofrekvenčního tělového skeneru.

 
 

HUMAN BODY SCANNER (HBS)

 
 • Získáte komplexní přehled o kondici svého organismu již během jedné minuty.
 • Principem je snímání jemného elektromagnetického vlnění, které vytváří lidský organismus
                

 HUMAN BODY SCANNER (HBS)

 • Lidské tělo je soubor obrovského množství buněk, které neustále rostou, vyvíjejí se, diferencují, regenerují a umírají.
 • Lidské buňky se obnovují samovolně pomocí dělení.
 • Každou sekundu se v dospělém lidském těle dělí cca 25.000.000 tělních buněk.
 • Rychlost dělení krvinek je dokonce až 100.000.000 buněk za jednu sekundu.
 • Během procesu dělení se jádro a elektron, které jsou základními částicemi buňky a mají elektrický náboj, pohybují velmi rychle a přeměňují se.
                                                                          
 
 

 

  Díky tomuto procesu buňky neustále vyzařují specifické elektromagnetické záření.

 

 

 

Každému stavu těla odpovídá určitý typ elektromagnetického záření: 

 

 • Pokud je tělo zdravé, vyzařuje jiné elektromagnetické záření, než když je nemocné nebo má třeba jen běžně nezjistitelné zdravotní problémy
 • Aktuální stav těla tak můžeme právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření detekovat.
 • Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy.                        
 • ·     Takové kolísání elektromagnetické energie je velmi malé, ale je měřitelné.

 
 

PROČ HBS?

Přístroj HBS je zkonstruován tak, aby za použití možností nejmodernější elektroniky dokázal snímat jemné elektromagnetické vlnění, které vytváří lidský organismus a provést jeho analýzu až na úroveň vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk.

Pomocí snímání elektromagnetického vlnění, které vysílají buňky v lidském těle, lze získat přehledný a obsáhlý výstup. Přístroj HBS tak upozorní na zjištěné abnormality a ukazuje, kde je možno hledat příčiny. Toto umožňuje drobnými úpravami životního stylu včas zareagovat na vznik obtíží a přiblížit se celkové harmonii organismu.

Skenování netrvá déle než minutu!

Již za takto krátký čas získáte poměrně komplexní přehled o kondici svého organismu!

 

 

Během 1 minuty  měření na tělovém skeneru získáte mimo jiné informace o:

  ·         Kondici jednotlivých orgánů

  ·         Obsahu minerálů a vitamínů v organismu

  ·         Obsahu tuku v těle

  ·         Stavu krve a kostí

  ·         Obsahu těžkých kovů a jiných škodlivých látek v organismu

 

 

 

 Co vše lze tělovým skenerem dále měřit:

 

  ·         Kardiovaskulární a cerebrovaskulární funkce, gastrointestinální funkce

  ·         Funkce jater, žlučníku, slinivky břišní, ledvin, plic

  ·         Mozek - přehled, opěrná soustava - přehled

  ·         Minerální hustota kostí, revmatické choroby kostí

  ·         Základní fyzický stav - přehled, toxiny, těžké kovy

  ·         Aminokyseliny, stopové prvky, vitamíny

  ·         Koenzymy, imunitní systém, činnost srdce a mozku

  ·         Prostata u mužů, mužské pohlavní funkce

  ·         Kůže, funkce očí, alergeny, endokrinní systém

  ·         Obezita, index růstu kostí

  ·         Krevní cukr, sperma a spermie u mužů

  ·         Dráhy a kolaterály, lipidy v krvi

  ·         Složení těla - přehled

  ·         Gynekologie u žen, prsa u žen, menstruační cyklus u žen

 

 

 

Podle výsledků měření HBS je možno navrhnout i optimální doporučení pro řešení problémů nebo zlepšení stavu a tedy i naměřených hodnot.

 

 

Kontraindikace: kardiostimulátor!!

 

 • Lidské tělo je soubor obrovského množství buněk, které neustále rostou, vyvíjejí se, diferencují, regenerují a umírají.
 • Lidské buňky se obnovují samovolně pomocí dělení.
 • Každou sekundu se v dospělém lidském těle dělí cca 25.000.000 tělních buněk.
 • Rychlost dělení krvinek je dokonce až 100.000.000 buněk za jednu sekundu.
 • Během procesu dělení se jádro a elektron, které jsou základními částicemi buňky a mají elektrický náboj, pohybují velmi rychle a přeměňují se.

Díky tomuto procesu buňky neustále vyzařují specifické elektromagnetické záření.

Každému stavu těla odpovídá určitý typ elektromagnetického záření:
 • Pokud je tělo zdravé, vyzařuje jiné elektromagnetické záření, než když je nemocné nebo má třeba jen běžně nezjistitelné zdravotní problémy
 • Aktuální stav těla tak můžeme právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření detekovat.
 • Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy.
 • Takové kolísání elektromagnetické energie je v