SPECIÁLNÍ PORADNA

Přístrojová diagnostika zdravotního stavu

 
Ve složitějších případech nebo tam kde je potřeba zjistit další příčiny problému
 

Nabízíme novinku v péči o tělo: 

Diagnostika biorezonančním přístrojem Diacom.

Snímače indikují energetické hodnoty jednotlivých orgánů a počítač vyhodnocuje jejich nedostatečnost. Diagnostikuje na úrovni fyzické a psychické. Stimuluje a reguluje činnost mozku a vnitřních orgánů, likviduje a demaskuje cizorodé patogenní organizmy.
Diagnostika je pro pacienta bezbolestná. Přístroj pracuje na principu vysílání a přijímání rezonance. Výsledek tohoto procesu se zobrazí na monitoru. Přístroj vysílá buňkám impulzy, které reagují. Tímto způsobem se dá vyšetřit i celý organizmus /od hlavy až k patám/ a  okamžitě řeší problémy. Pracuje automaticky a úplně bezpečně. 

Terapeut, který diagnostiku vykonává tímto přístrojem, obeznámí klienta s každým dílčím zjištěným výsledkem.
Společným postupem všech tří: přístroj-klient-terapeut/ se postupně dopracujeme k příčinám jednotlivých bolestí, poruch a disharmonie a na závěr se určí ten nejúčinnější způsob a postup nápravy.

CO DOKÁŽE ZJISTIT POČÍTAČOVÉ BIOREZONANČNÍ VYŠETŘENÍ? /KLINIKA V POČÍTAČI/?

- funkčnost a stav jednotlivých orgánů, žláz a kostí
- povahu a příčinu Vaší choroby nebo alergie /fyzická,stresová,dědičná_
- co Váš organizmus potřebuje
- případná přítomnost cizorodých organizmů, parazitů, bakterií, virů a plísní .........
- přítomnost těžkých kovů a radikálů v organizmu
- zjistí účinnost preparátů, které právě užíváte
- vytestuje vhodné přírodní přípravky ke zlepšení organizmu